Чланство

Члан Удружења мора бити држављанин Републике Србије који професионално делује на територији Републике Србије у области балетске уметности и уметничке игре у најширем смислу, ако испуњава следеће услове:

  1. да је завршио средњу балетску школу
  2. или да има најмање три године континуираног радног стажа у професионалном позоришту на територији Републике Србије, или у некој од самосталних професионалних балетских или плесних трупа

Члан Удружења може бити и  лице са навршених 14 година живота које похађа средњу балетску школу, уз сопствену изјаву о приступању и изјаву о давању сагласности његовог законског заступника у складу са законом. Ове изјаве  морају да садрже потврду о овери потписа у складу са законом.

Почасни члан Удружења може бити држављанин републике Србије или страни држављанин који је својим радом, ангажовањем и личним ауторитетом значајно допринео развоју и афирмацији уметничке игре и делатности уопште.
Проглашење Почасног члана врши Скупштина Удружења, на образложени предлог Председништва, које је дужно да уз предлог поднесе и информацију да ли предложени кандидат прихвата почасно чланство.
Почасни члан има сва права, осим активног и пасивног права гласа.

Члан Удружења може бити и страни држављанин који се професионално бави балетском уметношћу или уметничком игром у најширем смислу на територији Републике Србије, ако испуњава следеће услове:

  • одобрен привремени боравак или пребивалиште на територији Републике Србије
  • да испуњава услове горе наведене услове

Лице које сматра да испуњава услове за пријем у чланство и које жели да постане члан Удружења, дужно је да поднесе приступницу за пријем у чланство Удружења. Уз приступницу се достављају докази о испуњењу услова.

 


ПРИСТУПНИЦА ЗА ЧЛАНСТВО (преузимет овде)