Самостални уметници

Самостални уметник јесте физичко лице које самостално, у виду занимања, обавља уметничку делатност и коме је репрезентативно удружење у култури утврдило статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе. 

Лицe стиче статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе уписом у евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, ако испуњава следеће услове:

 1. ако има пословну способност;
 2. ако обавља делатност из члана 8. овог закона као једино или главно занимање, а није корисник пензије;
 3. ако има дозволу (лиценцу) за обављање делатности, када је таква дозвола (лиценца) прописана;
 4. ако му обављање делатности није забрањено правоснажном судском одлуком;
 5. ако има пребивалиште у Републици Србији;
 6. ако има образложену оцену о испуњености услова из члана 62. овог закона.

Захтев за утврђивање статуса лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе подноси се одговарајућем репрезентативном удружењу у култури.

 

Критеријуми за давање образложне оцене о испуњености услова за утврђивање статуса лица које самостално обавља уметничку делатност у области уметничке игре

члан 1.
Општи услови које уметник (играч,кореограф, педагог, репетитор) у области уметничке игре треба да задовољи су:

 • средњошколско балетско образовање
 • или 4 године континуираног неформалног образовања из области уметничке игре

члан 2.
Посебни критеријуми које уметник (играч,кореограф, педагог, репетитор) у области уметничке игре треба да задовољи по категоријама су:
Играч

 • 4 већа пројекта у трајању од минимум  50 минута или више мањих пројеката у укупној дужини трајања 4 већа пројекта,
 • и  40 наступа;
Кореограф
 • 4 већа пројекта у трајању од минимум 50 минута  или више мањих пројеката у укупној дужини трајања 4 већа пројекта;
Педагог
 • одобрен план и програм рада од стране стручне комисије коју именује репрезентативно удружење,
 • 8 јавних наступа полазника-ученика или професионалних играча са којима педагог ради;
Репетитор
 • 8 пројеката у којима је уметник ангажован као репетитор или асистент кореографа и  која имају јавно извођење, при чему 4 пројекта морају имати  трајање од минимум 50 минута.

члан 3.
Под  пројектом се подразумева :

 • позоришна представа класицног и савременог играчког израза,
 • кореографско-играчко остварење у драмским, оперским и осталим сценско- музичким делима,
 • кореографско-играчко остварење у сценско-медијском пројекту,
 • кореографско-играчко остварење на фестивалима и културним манифестацијама,
 • радионица или семинар из области уметничке игре са јавним наступом

члан 4.
Посебни критеријуми се могу остваривати и пропорционалним комбиновањем дефинисаних критеријума из сваке од наведених категорија.

члан 5.
Ревизија стауса самосталног уметника се врши на 4 године. Критеријуми за ревизију статуса су исти као и за стицање статуса.
Уметник је ослобођен обавезе правдања уметничке активности када наврши стаж од 25 година за жене, односно 30 година за мушкарце, од чега најмање 5 година у статусу самосталног уметника. Године стажа се рачунају са бенефицијама, и то 18 месеци за 12 месеци.

 члан 6.
Самосталним уметницима, који су одређени временски период провели на боловању, критеријуми за ревизију се смањују пропрционално времену проведеном на истом.
У случају коришћења трудничког и породиљског боловања за ревизију се критеријуми умањују за 50%.

 

Списак самосталних уметника Удружења балетских уметника Србије

 1. Станисављевић Драгана
 2. Аћин  Далија
 3. Цвркотић Сања
 4. Костић Александра
 5. Демири Бисерка
 6. Тодоровић Анђелија
 7. Ђаковић Весна
 8. Бата Ана
 9. Несимовски Ана
 10. Дамјановски Тања
 11. Попов Ивана
 12. Дошен Ана
 13. Здравковић Нина
 14. Пирнат Марина
 15. Ђерић Чарни
 16. Ђуровић  Светлана
 17. Бакоч Ирина
 18. Булут Драгана
 19. Бјелајац Александра
 20. Пајовић Татјана
 21. Милосављевић Јована
 22. Марковић Зоран
 23. Суботић Дубравка
 24. Атаљанц Ашхен
 25. Крстић Ана
 26. Крстић Светозар
 27. Дубљевић Ана
 28. Ђорђевић Огњенка
 29. Петровић Миона
 30. Ласица Ранко
 31. Милић Марко,
 32. Ракић Јована
 33. Томић  Ивана
 34. Халас  Ана
 35. Јовановић  Љубица
 36. Јауковић  Милена
 37. Божић  Мирела
 38. Видовић  Сандара
 39. Бастаћ Ана
 40. Тасић Љиљана
 41. Мишић Бојана
 42. Ђорчвески Ана
 43. Писић Милица
 44. Хаџи Николић Санвила
 45. Брчкало Анђела
 46. Горoсито Јулиа Каролина
 47. Махорчић Дуња
 48. Кнежевић Мирко
 49. Јоцић Дуња
 50. Софреновић Милош
 51. Церовић Милица
 52. Николић Ања