О нама
Документи

Правни акти УБУС-а

Статут
Правилник о раду Уметничког већа
Правилник о раду Суда части
Правилник о награди за животно дело
Правилник награде „Димитрије Парлић“
Правилник награде „Смиљана Мандукић“
Правилник награде „Наташа Бошковић“
Правилник Специјалне награде за иновативни приступ у савременом плесном театру
Правилник награде Охрабрење

Извештаји о раду органа УБУС-a

Скупштина
Записник 11.10.2012.
Записник 25.04.2014.
Записник 21.12.2015.
Записник 22.01.2017.
Записник 10.03.2017

Председништво
Извештај о раду 2012. и 2013.
Извештај о раду 2014. и 2015.
Извештај о раду 2016.
Извештај о раду 2017.
Извештај о раду 2018.
Извештај о раду 2019.
Извештај о раду 2020.
Извештај о раду 2021.
Извештај о раду 2022.

Статусна комисија
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.

Надзорни одбор
Записник са састанка 25.12.2012. (принципи вршења надзора)
Извештај 2014.
Извештај 2015..
Извештај 2016..
Извештај 2017.
Извештај 2018,2019,2020.
Извештај 2021.
Извештај 2022.

Финансијски извештаји
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.

Закони

Закон о удружењима
Закон о култури
Закон о раду
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
Закон о пензијском и инавлидском осигурању
Закон о допуни Закона о пензијском и инавлидском осигурању
Правилник о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе