О нама
Документи

Правни акти УБУС-а

Статут
Правилник о раду Уметничког већа
Правилник о раду Суда части
Правилник о награди за животно дело
Правилник награде „Димитрије Парлић“
Правилник награде „Смиљана Мандукић“
Правилник награде „Наташа Бошковић“
Правилник Специјалне награде за иновативни приступ у савременом плесном театру
Правилник награде Охрабрење

Извештаји о раду органа УБУС-a

Скупштина
Записник 11.10.2012.
Записник 25.04.2014.
Записник 21.12.2015.
Записник 22.01.2017.

Председништво
Извештај о раду 2012. и 2013.
Извештај о раду 2014. и 2015.
Извештај о раду 2016.

Статусна комисија
2015.
2016.

Надзорни одбор
Записник са састанка 25.12.2012. (принципи вршења надзора)
Извештај 2014.
Извештај 2015.
Извештај 2016.

Финансијски извештаји
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

Закони

Закон о удружењима
Закон о култури
Закон о раду
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
Закон о пензијском и инавлидском осигурању
Закон о допуни Закона о пензијском и инавлидском осигурању
Правилник о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе